Thursday, January 27, 2011

menuju kebahagiaan....

Ilmu adalah pendamping dalam kesendirian,
kawan dalam keterasingan, pengiring di
kala sepi, penunjuk kepada jalan kebenaran,
penolong dalam kesempitan, dan tabungan
kebaikan untuk kehidupan setelah mati.

Bepergian dari satu tempat ke tempat yang
lain tidak akan membahagiakanmu selama
kamu tetap membawa kesedihan dalam hatimu.
Oleh itu, campakkanlah kegelisahan dari relung-
relung hatimu dan isilah dengan kegembiraan.

Orang yang bahagia adalah yang dapat
melupakan hal-hal yang tidak mungkin dapat
diperbaiki atau diluruskan kembali, juga
yang selalu mengingat kebaikan sebaliknya
melupakan kejahatan orang lain terhadapnya.

No comments: